Representanter fra "Kjør me ved" under førpremieren i forrige måned. Fra venstre: Daniel Risøen, Thorvald Willumsen, Eric Asbjørnsen og Torje Båo Risøen. Med ryggen til: Anne Beth Mål Arntzen. Foto: Anne Marie Sand Bakken.
Brukerskapt innhold
Lokalkulturen er en side for brukerskapt innhold, der kulturpersonligheter fra Sørlandet skriver. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendinger i kultursfæren. I tillegg ønsker vi stoff fra kulturarrangementer i Agder-fylkene. Formålet er å speile bredden og mangfoldet i kulturlivet her i sør. Vil du bidra, kan du sende en mail til Rune Stensland.

Kjør me ved!

Vi håper denne filmen kan bidra til å få farten ned på veiene.

Vi er overveldet over responsen hittil. Over 100.000 visninger på Facebook er status hittil siden lanseringen 11. oktober. Personlig tror jeg at mye av suksessen ligger i det lokale. Hele prosessen fra idé til sluttresultat er lokalt forankret. For det er ikke bare menneskene i filmen som er lokale, men også filmselskapet, idéutviklere, fokusgruppen og arbeidsgruppen som står bak filmen og kampanjen. Kvindølene har en sterk identitet, noe jeg tror bidrar til både stolthet og eierskapsfølelse til ”Kjør me ved”. Filmen beskriver en kjørekultur og et miljø på en lett gjenkjennelig måte.

I filmen er det primært ungdommene selv som deler sine syn og tanker. Det har gjort sitt til at filmen har slått veldig godt an i den viktigste målgruppen – menn mellom 16 og 24 år. Vi håper så klart at filmen spres videre, likevel er det viktig å poengtere at filmen også er et verktøy i en større holdningskampanje på Facebook-siden Kjør me ved. Vi håper sågar at filmen skaper ettertanke og refleksjoner – på en slik måte at man reflekterer over både holdning og handling i trafikken.

Se filmen her: