Jens Leonard Stien (t.v.) og Arvid Espebu fra Kristiansand har begge jobbet i Posten i 50 år. Foto: Birger Morken/Posten.
Brukerskapt innhold
Lokalkulturen er en side for brukerskapt innhold, der kulturpersonligheter fra Sørlandet skriver. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendinger i kultursfæren. I tillegg ønsker vi stoff fra kulturarrangementer i Agder-fylkene. Formålet er å speile bredden og mangfoldet i kulturlivet her i sør. Vil du bidra, kan du sende en mail til Rune Stensland.

Har jobbet 50 år i Posten

Arvid Espebu og Jens Leonard Stien startet sine yrkeskarrierer på Kristiansand postkontor i 1967. Torsdag ble de hedret av sin arbeidsgiver gjennom 50 år.

Posten Norge inviterte 357 jubilanter som har jobbet 25, 40 og 50 år i konsernet til feiring i Oslo. De har til sammen 12.435 års ansiennitet. Rekordmange, hele 17 av jubilantene, har vært ansatt i 50 år. En av dem var Espebu.

– Det har vært en eventyrlig reise. Jeg har hatt utrolig mange fine år som postbud og budformann. Etter hvert ble jeg vaktleder på brevsenteret, og på slutten av yrkeskarrieren har jeg jobbet som rådgiver for både post og logistikk, forteller Espebu.

Hans kollega Jens Leonard Stien har jobbet som postbud, vaktmester og nestleder i løpet av sin karriere. Nå leverer han post til Ålefjær. Han har fått god kontakt med mange på landpostruta si.

– Jeg blir jo veldig godt kjent med folk når jeg kjører på landet. Jeg har blant annet invitert noen av dem som er ensomme hjem til meg på julaften. Og jeg husker at en gammel dame ville at jeg skulle bygge nytt hus for henne, forteller Stien.

Han er en engasjert mann og har drevet med friidrett i mange år, og tatt verv i både politikken og i Gabriell Scott-selskapet.

Det er en årlig tradisjon at jubilantene inviteres til felles feiring og det var mange gamle vennskap og gode minner som ble gjenoppfrisket under torsdagens fest.

Jens Leonard Stien sammen med konsernsjef Tone Wille. Foto: Birger Morken/Posten.

– Både Posten og arbeidslivet er i endring. For oss som konsern har det vært helt nødvending å ha en organisasjon som bygger på kunnskap, erfaring og kontinuitet. Derfor er det så viktig at vi har dyktige medarbeidere som blir, og som legger sten på sten for å utvikle den virksomheten vi er – og skal være, sa konsernsjef Tone Wille i sin tale til jubilantene.

Hun har jobbet «bare» 10 år i konsernet og som konsernsjef i ett år. I så måte er hun for novise å regne, sammenlignet med de 17 som har 50-års jubileum, de 124 med 40-års jubileum og 64 som har 25-års jubileum i år.

– Dere har jobbet lenge nok til å ha opplevd et konsern i voldsom endring. Det er mindre enn 25 år siden Posten var en etat og del av statsforvaltningen – og en monopolbedrift. Omtrent samtidig kom Internett, og digitaliseringen startet det som skulle bli en sammenhengende forandringsprosess – og som fortsatt påvirker konsernets utvikling, sa Wille i sin hilsen til jubilantene.