Mange tidligere "teaterelever" hadde møtt frem da kristiansanderen Torgny Solheim (80) fra Ville Rose Teateret nylig fikk "Ildsjel-prisen" fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, representert ved Geir Arne Gundersen og Elisabeth Slettedal. Foto: Rosegården teaterhus
Brukerskapt innhold
Lokalkulturen er en side for brukerskapt innhold, der kulturpersonligheter fra Sørlandet skriver. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendinger i kultursfæren. I tillegg ønsker vi stoff fra kulturarrangementer i Agder-fylkene. Formålet er å speile bredden og mangfoldet i kulturlivet her i sør. Vil du bidra, kan du sende en mail til Rune Stensland.

Torgny Solheim fikk ildsjelpris

"Jeg er ikke en ildsjel, men i beste fall en ildpåsetter", sa teater-nestoren Torgny Solheim da han ble overrasket med gjev pris.

– Hvis Torgny er en ildpåsetter har det vært utrolig fint å få dele bål med deg, sa Merete Hortmann, en av de mange hundre menneskene som har hatt gleden av å ha Solheim som instruktør.

Torgny holder en aktivitet som de fleste av oss kan misunne og han har kunnskap som han gjerne deler med andre. Helt uten annen lønn enn gleden av å gjøre det.

Teater er litt som sjakk – lett å komme i gang med, men vanskelig å beherske. Det å ha en ressurs som Torgny i vårt miljø er helt avgjørende for å gi kvalitet og kunnskap til nye generasjoner. Som tidligere lærer har han dette i ryggmargen og evner å videreformidle praktisk kunnskap så vel som å gi barn og ungdom tilgang til denne delen av en “dannelsesreise”.

– Det har vært en utrolig fin reise sammen med blant annet disse fine folkene, sa Solheim da han pekte på de fremmøte og takket for prisen.

Selv fikk han et kunstverk, mens Rosegården teaterhus fikk 25.000 kroner, som ble delt ut av Geir Arne Gundersen fra Sparebankstiftelsen SR-Bank og Elisabeth Slettedal, banksjef i Sparebank 1 SR-Bank.

Torgny er opprinnelig fra Grimstad og startet med amatørteater i 1965, mens han var lærer på Oddemarka skole. Frem til 1986 drev han gruppen Kjellerteateret, som var en gruppe for elever og tidligere elever ved skole. Han var også aktiv i teatermiljøet i Kristiansand og en drivkraft for at teateramatørene i 1986 fikk sitt eget hus på Lund – Rosegården teaterhus. Da tok han med seg sin gamle gruppe fra Oddemarka og døpte den om til Ville Rose teateret. “Vi måtte jo bytte navn når vi flyttet ut og opp av kjelleren”, sa han den gang. Han har siden vært en nestor inne amatørteatermiljøet på Sørlandet og bidratt gjennom egen gruppe, som veileder og kursholder for andre i bl.a kulissemaking og sminke.

Han har også vært instruktør og skuespiller for andre grupper når de har trengt det, der i blant “Det Dramatiske Selskab” – Norges eldste amatørteater, Rosegården barne- og ungdomsteater og Agder teater. Han har stilt på dugnad og ingen vet hvor mange timer han har lagt ned i organisering, maling, på scenen som skuespiller/instruktør og bak som tekniker, sminkør, kulissemaker osv. Men det er garantert mer enn en fulltidsjobb. Han har også hatt en rekke verv innen amatørteaterbevegelsen og jobbet for å gi andre tilgang på teatererfaring.