Birgit Amalie Nilssen er teatersjef ved Agder Teater, Kilden, og en entusiastisk samfunnsdebattant. Foto: Fædrelandsvennen.
Brukerskapt innhold
Lokalkulturen er en side for brukerskapt innhold, der kulturpersonligheter fra Sørlandet skriver. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendinger i kultursfæren. I tillegg ønsker vi stoff fra kulturarrangementer i Agder-fylkene. Formålet er å speile bredden og mangfoldet i kulturlivet her i sør. Vil du bidra, kan du sende en mail til Rune Stensland.

Kjære deg som vil kjempe mot islamiseringen av Norge

Det jeg er mest redd for, er at du er i ferd med å ødelegge det demokratiet du kjemper for å beskytte.

Mot hijab, mot kvinneundertrykking og terror. Kjære deg som synes jeg er godtroende, naiv og dum fordi jeg mener at Norge skal hjelpe flere av menneskene som er på flukt. Kjære deg som er redd for fremtiden til landet vårt. Vær så snill å lese dette.

Jeg tror på at hensiktene dine er gode. Jeg er sikker på at du elsker Norge like høyt som meg. Jeg forstår at du ønsker en trygg fremtid for dine barn og barnebarn.

Det ønsker jeg også. Og akkurat som deg, er jeg bekymret. For undertrykkelse. For tvang. Og terrorisme.

Jeg vet du ikke fatter hvordan noen kan mene at humanisme er veien å gå for å bevare friheten vår. Jeg vet du er redd snillisme skal ødelegge demokratiet vårt. Det jeg er mest redd for, er at du er i ferd med å ødelegge det demokratiet du kjemper for å beskytte. La meg prøve å forklare hvorfor.

Vi lever i et velsignet fritt og likestilt demokrati. Menneskerettighetene grunnloven vår bygger på, er essensielle for et godt liv. Religionsfrihet. Ytringsfrihet. Frihet til å elske hvem vi vil. Frihet til å eie våre egne valg. Denne friheten vi må bevare.

Nylig fikk jeg en lang melding fra en person som kaller meg landssviker. Han maner meg til å kjempe for den norske friheten. Han hevder at demokratiet vårt er truet av islam. Derfor vil han at det norske forsvarets våpen skal brukes mot oss som mener at Norge skal slippe inn medmennesker på flukt. Fredelige meningsmotstandere skal stanses med våpen. For å beskytte den norske ytringsfriheten.

Selvmotsigelsen er ekstrem, men den er ikke unik. De aller fleste vil heldigvis ikke ty til våpen for å stanse oss de er uenige med, men jeg ser flere og flere sterke selvmotsigelser i kommentarfelt. Ord er et effektivt middel for å fremme ytringsfrykt. I disse dager brukes ord aktivt for å fremme antidemokratiske holdninger – i demokratiets navn. Det skremmer meg.

Frihet på bekostning av andres frihet er ikke lenger frihet. Det er undertrykkelse. Og vi, den vestlige verden, har en lang historie med å bygge vår egen velferd på undertrykkelse av andre.

Ja, islamisme er farlig. Akkurat som høyreekstremisme er det. Og venstreekstremisme. Vi ønsker ingen former for ekstremisme i samfunnet vårt. For å unngå det, må samfunnet ha stor takhøyde for ulikheter. For fredelige mennesker fra alle livssyn. Fellesskapet må være inkluderende for å unngå at mennesker søker ut til ytterkantene

Det er fullstendig selvmotsigende å forby en spesifikk religion for å bevare religionsfrihet. Like selvmotsigende som å leve i et demokrati – og forby en kvinne å gå med skaut. Eller som å si at en bestemt type mennesker skal fengsles uten rettsak eller dom – for å bevare tryggheten vår.

Du har selvsagt lov å være uenig med meg, men jeg har også rett til å være uenig med deg – uten å motta trusler. Jeg er lei av å bli kalt hjernevasket og naiv. Jeg er ikke det. Jeg er rasjonell.

Akkurat som deg, vil jeg bekjempe tvang. Akkurat som deg, vil jeg at Norge skal fortsette å være et fritt land med et demokrati vi kan være stolte av. Et demokrati for alle innbyggerne våre.

Nei, ingen skal ha lov å drive med undertrykkelse, tvang eller terror i landet vårt. Det er det heller ikke noen som har. Alt dette er forbudt ved norsk lov. Brudd på loven blir straffet. Men ikke uten rettsak og dom.

Og ja, integrering medfører utfordringer. Disse utfordringene må vi løse sammen. Gjennom dialog. Denne dialogen kan gjøre oss alle klokere.

Undertrykkelse skaper ikke fred. Undertrykkelse skaper sinne. Undertrykkelse skaper krig. Undertrykkelse skaper terror. Men ”skaper vi menneskeverd, skaper vi fred”.

Kan vi prøve å bli enige om dette: Det er ikke mer frigjørende å tvinge en kvinne til å kle av seg, enn det er å tvinge noen til å dekke seg til. Det er ikke frigjørende å begrense hvem andre skal få lov å elske. Det er ikke frigjørende å nekte noen å kalle guden sin for Allah. Eller Jahve. Eller bare Gud. Dessuten: Å tvinges til å gå på religiøs skole, eller å måtte gifte seg innad i menigheten, er like ille for alle barn, enten menigheten er kristen, jødisk eller muslimsk.

Nettopp derfor skulle jeg ønske at vi kunne gå sammen om å bekjempe alle former for vold og tvang. Alle former for undertrykkelse. Uavhengig av hudfarger, trosretninger, kulturer og ukulturer. Tenk hvor mye vi kunne oppnå da. Sammen.

Frihet og demokrati er jo vårt felles mål! Er det ikke?

Les også av Birgit Amalie Nilssen: 

-De fleste valg er et valg mellom frykt og kjærlighet 

En stemme fra hylekoret: Jeg skal fortelle deg hva vi vil, Listhaug