Huayra Duo består av fiolinist Loussine Azizian (31) og cellist Leonardo Sesenna (34). Foto: Kjell Inge Søreide.
Brukerskapt innhold
Lokalkulturen er en side for brukerskapt innhold, der kulturpersonligheter fra Sørlandet skriver. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendinger i kultursfæren. I tillegg ønsker vi stoff fra kulturarrangementer i Agder-fylkene. Formålet er å speile bredden og mangfoldet i kulturlivet her i sør. Vil du bidra, kan du sende en mail til Rune Stensland.

Musikkpris på 75.000 kroner tildelt Kristiansand-duo

Sparebanken Sør Musikkpris for 2017 er tildelt Huayra Duo.

Juryen berømmer hvordan de to orkestermusikerne har skapt et særegent samarbeidsprosjekt som holder svært høyt kunstnerisk nivå.

Duoen har allerede gjort seg bemerket både her hjemme på Sørlandet og utenfor landegrensene. Med prisen på 75.000 kan de realisere mange av sine fremtidsplaner.

– Denne prisen betyr mye for utviklingen av duoen. Nå arbeider vi med en plateinnspilling og vi har ambisjoner om konsertvirksomhet både i Skandinavia og internasjonalt i tiden fremover, forteller fiolinist Loussine Azizian.

Prisen ble overrakt av dekan Marit Wergeland-Yates og direktør konsernstab i Sparebanken Sør, Rolf Søraker. Foto: Kjell Inge Søreide.

Samarbeid mellom UiA og Sparebanken Sør
Musikkprisen deles ut i samarbeid mellom Sparebanken Sør og Fakultet for kunstfag ved UiA. Seks sterke kandidater med tilknytning til Sørlandet var nominert. Utover prisvinneren var det bratsjist Anne Camilla Furre Thommessen, fiolinist Kari-Andrea Bygland Larsen, pianist Lars Jakob Rudjord, vokalist Simen Lyngroth og bandet VIAN.

Prisoverrekkelse på Fakultet for kunstfags studiestart-kickoff
Dekan Marit Wergeland-Yates og direktør konsernstab i Sparebanken Sør, Rolf Søraker, sto for selve overrekkelsen under Fakultet for kunstfags semester-kickoff i Kilden 24. august 2017.

– Ved å styrke kunst og kultur virkeliggjør vi vår visjon om å bidra til vekst og utvikling i landsdelen, sa Søraker til salen, som var fylt med kunstfagstudentene fra Universitetet i Agder.

– Sparebanken Sør Musikkpris er opprettet for å gi unge musikere med tilknytning til landsdelen en mulighet for å utvikle sitt talent. Det skaper ringvirkninger i musikklivet lokalt og det gir inspirasjon til andre med talent innen kunst og kultur til å utvikle og utøve sin kunst, fortsatte Søraker.

Årets jury bestod av Anne Marie Almedal (AKKS), Stefan Sköld (Kilden/KSO), Øyvind Nyvoll (Vest-Agder musikkråd) og Trond Skjæveland (Sparebanken Sør). Juryen var samstemt i valget av Huayra Duo.

– De to talentfulle Kristiansands-musikerne er lokale enere på sine felt. De inspirerer, underviser og skaper ringvirkninger i musikkmiljøet i regionen, poengterte juryen i sin begrunnelse.