Rekordoppslutning på Sound of Happiness-festivalen som ble avholdt i Tresse i pinsehelga. Rundt 2000 besøkende kom innom festivalen i løpet av dagen. Det var også 200 artister, både lokale og tilreisende som opptrådte med både musikk og teater. Alle foto: Sigrid Torbjørnsen.
Brukerskapt innhold
Lokalkulturen er en side for brukerskapt innhold, der kulturpersonligheter fra Sørlandet skriver. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendinger i kultursfæren. I tillegg ønsker vi stoff fra kulturarrangementer i Agder-fylkene. Formålet er å speile bredden og mangfoldet i kulturlivet her i sør. Vil du bidra, kan du sende en mail til Rune Stensland.

Lyden av gleden fylte Tresse

Den første helga i juni ble en rekordstor Sound of Happiness-festival avholdt for 13. år på rad.

Tidligere år har festivalen blitt avholdt i Ravnedalen, men i år ble den, for første gang, flyttet til Tresse. I sol og skydekket vær, kom det rundt 2000 besøkende til festivalen i løpet av dagen. Det er ny rekord! Det var også 200 artister, både lokale og tilreisende som opptrådte med både musikk og teater. Dette var også rekordoppslutning.

Sound of Happiness festivalen er en musikkfestival for mennesker med særlige behov og en møteplass hvor mennesker knytter bånd gjennom musikk og livsutfoldelse. Fra venstre: Anne Herlofsen, miljøarbeider Happy Days, Paco Valls Garcia, Karl Kristian Langeland fra SoH og Maru Peréz fra Faula Teater.

Årets festival ble arrangert i samarbeid med Pascal Norge og spesialskolen Colegio de Education- Sanchis Banús, Spania.

Både Ola Skaare og Paco Valls Garcia har jobbet parallelt i flere sammenhenger, men dette er første gangen de har gått sammen om å lage musikk og teater. I forgrunnen fra venstre: Ola Skaare, Paco Valls Garcia og Lars Espen Rath Vestad, leder i Pascal Norge.

Sound of Happiness-festivalen er en musikkfestival for mennesker med særlige behov og en møteplass hvor mennesker knytter bånd gjennom musikk og livsutfoldelse. Målet er å skape en festivalopplevelse utenom det vanlige, med ekte glede og menneskeverd i fokus.

Målet med festivalen er å skape en festivalopplevelse utenom det vanlige, med ekte glede og menneskeverd i fokus.

Festivalen gikk over to dager og var en stor fest fra begynnelse til slutt for alle, både deltakere og publikummere. Lørdag 3. juni var det workshops i både musikk og drama, og søndag 4. juni var den store dagen for konsertert og opptredener av ulike artister fra fjern og nær.

Søndagen ble avsluttet med den rørende forestillingen ”Feen og trærne”, en forestilling som ble innøvd under lørdagens workshops Teaterdelen var produsert og ledet av Paco Valls Garcia, mens musikken var skrevet og produsert av musiker og nestleder i Pascal Norge, Ola og all rekvisita ble utformet av Maru Peréz.

Paco Valls Garcia starter alltid sine øvelser med alle deltakerne sittende i en sirkel slik at alle kan se hverandre. Dette gir en trygghet som skal lage gode relasjoner gjennom en hel workshop. På denne måten blir alle godt kjent med hverandre.

Flere av Kristiansands innbyggere fikk gleden av å oppleve og å være sammen den spanske delegasjonen. Torsdag 1. juni viste Garcia og hans elever en 40 minutters forestilling for brukere og ansatte ved Prestebekken Aktivitetshus. Forestillingen omhandlet temaet fred og menneskeverd

Musikk og teater, hånd i hånd
Samme forestilling ble fredag 2.juni vist for elever og ansatte ved Kvadraturen skolesenter og Kristiansand Katedralskole Gimle, tilrettelagt avdeling. I tillegg til forestillingen hadde Garcia og hans elever også et eget opplegg sammen med elevene og de ansatte fra Kristiansand.

I tillegg til forestillingen hadde det spanske følget også workshop for elever og ansatte ved tilrettelagt avdeling på Kvadraturen skolesenter og Kristiansand Katedralskole Gimle. Ingen fikk sitte i ro!

Lørdag 3. juni ble det avholdt workshops i musikk og drama i lokalene til Lund kirke med henholdsvis Ola Skaare og Paco Valls Garcia i spissen. Rundt 150 personer fra både Pascal Norge, Sound of Happiness og andre eksterne aktører deltok på workshops som varte fra klokken 11 til klokken 17. På begge workshopene ble det øvd intenst på forestillingen ”Feen og trærne”.

Med enkle rekvisita og sterke farger lager ekteparet Paco Valls Garcia og Maru Peréz en forestilling om fred og medmenneskelighet, samhold og kjærlighet.

Til tross for hardt arbeid og god laginnsats på workshopene, var dette også en dag fylt med latter og glede.

På tross av venting og mange repetisjoner holdt alle deltakerne humøret oppe og hadde det gøy!

På musikkworkshopen var det opprettet både et eget kor og et eget orkester med egen blåserekke bestående av klarinett, trompet, saksofon.

Selvsagt hadde dette prosjektet en egen blåserekke. Her i dyp konsentrasjon under kyndig ledelse av Ola Skaare.

Orkesteret bestod også av keyboard og mange ulike rytmeinstrumenter.

Urpermiere på det nye instrumentet ”dinglesoppen” som er laget av Ola Skaare. Styreleder i Sound of Happiness Stian Brodsjø assisterer Erling André Borgen i å håndtere instrumentet. Allerede fra første tone bringer ”dinglesoppen” frem smil.

På dramaworkshopen var det fokus på ulike relasjonsmetoder for så å øve på forestillingen ”Feen og trærne”.

Gjennom lek og arbeid bygges det sakte men sikkert mot en forestilling om ”Feen og trærne”.

Gjennom tilrettelagt og inkluderende undervisning under workshopene opplevde aktørene både glede og mestring gjennom aktiviteter sammen med erfarne og dyktige instruktører både fra Sound of Happiness og Pascal Norge og under kyndig ledelse av Ola Skaare og Paco Valls Garcia. Både Skaare og Garcia har jobbet parallelt i flere sammenhenger, men dette er første gangen de har gått sammen om å lage musikk og teater; alt tilrettelagt for mennesker med bistandsbehov.

Både Ola Skaare og Paco Valls Garcia har jobbet parallelt i flere sammenhenger, men dette er første gangen de har gått sammen om å lage musikk og teater; alt tilrettelagt for mennesker med bistandsbehov.

Begge arbeider ut ifra filosofien om å se hele mennesket, og begge er unike i sitt felt.

Fra venstre Stian Brødsjø, styreleder SoH, Vidar Mortensen, festivalsjef, Harald Furre, ordfører Kristiansand, Eirin Syvertsen, daglig leder SoH, Yngvar Stiansen, medlem i SoH, Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant Krf, Ester Skreros, grunnlegger av SoH, Torbjørn Tveit, musikalsk ansvarlig SoH og Svein Klev, medlem i SoH.

Søndag 4. juni ble en konsertmaraton med mange smil og solskinn. Ulike grupper og elever fra både Sound of Happiness og Pascal Norge opptrådde. Med 21 musikalske innslag, inkludert forestillingen ”Feen og trærne”, ble dette en minnerik opplevelse for om lag 200 festivaldeltakere og rundt 2000 publikummere.

Ordfører Harald Furre åpnet festivalen med gode ord, etterfulgt av stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fra Kristelig Folkeparti. Grøvan stod i bresjen for at SoH kom på statsbudsjettet for 2017, noe som har gitt Sound of Happiness muligheten til å utvide sitt tilbud.

Ordfører Harald Furre åpnet festivalen med gode ord. Lars Espen Rath Vestad, leder i Pascal Norge, var konferansier under hele festivaldagen i Tresse med god hjelp av
Stian Brødsjø, styreleder i SoH.

Etter snart 30 år med musikkundervisning, utvider Sound of Happiness i august med et nytt tilbud i samarbeid med Kristiansand Kulturskole Knuden; drama og teater for ungdom med utviklingshemming mellom 13 og 25 år.Kristiansand kommune har ikke et lignende tilbud for målgruppen, og i sin åpningstale takket Grøvan Sound of Happiness for at tilbudet til målgruppen blir utvidet også med teater.

Civitan Club Camilla bidro med en fantastisk flott gave. Fra venstre: Stian Brødsjø,styreleder i Sound of Happiness. Liv Berit Andersen, Mette Mørk Lier og Liv Esdar fra Civitan Club Camilla. Grunnlegger av Sound of Happiness Ester Skreros.

Et slikt stort arrangement hadde ikke vært mulig å gjennomføre hvis ikke det hadde vært for alle frivillige hjelpere, sponsorer, Rotary, Civitan Club Camilla, familie til aktørene og gode
venner.

Et fantastisk fellesskap
Midt Agder Friluftsråd kjørte natursti på søndagen. Entusiasmen var stor, og de som deltok ble belønnet med medalje og diplom for god innsats og gjennomførelse. Friskis & Svettis´ tilrettelagte treningstilbud Enkeljympa hadde ett par forrykende treningsinnslag på scenen, og et ivrig og engasjert publikum deltok på trimmen.

Takket være en god lagånd fra byen Kristiansand, ble denne helgen mulig å gjennomføre. Ikke bare gjennomføre, men Sound of Happiness-festivalen ble en heidundrende fest. Mange mennesker fikk oppleve glede og mestring ved å bli gitt muligheten til å stå på en scene både gjennom musikken og gjennom teater.

Grunnlegger av Sound of Happiness Ester Skreros og frivillig Kari Berstøl koste seg i sola og folkemengden. Festivalen hadde rekordoppslutning og alle var i feststemning.

Det sentrale under Sound of Happiness sine festivaler, er at det er det enkelte mennesket som er i sentrum og at alle, uansett funksjonsnivå, skal bli gitt muligheten til å få stå på en scene. På Sound of Happiness-festivalen i år, ble dette gjennomført til det fulle. Deltakerne greide å bevege publikum til gleder og det var nok en og annen som også ble rørt til tårer.

Teater er magi og sletter følelser i sving. Forestillingen ”Feen og trærne” rørte publikum til tårer. Paco Valls Garcia har uttalt: “Vi skal glede hjertene våre!” Det er noe vi alle skal ta til våre hjerter, og fortsette med!

Det store samarbeidet
Høsten 2015 var en delegasjon fra Sound of Happiness (SoH) på Pascal Norge sin festival på Stange i Hedmark. Dette var første møte mellom Sound of Happiness og teaterentusiasten Paco Valls Garcia. På denne festivalen deltok både ansatte og elever fra SoH på workshop i teater med Garcia, til store glede for alle parter. Dette møtet på Stange skulle vise seg å bli starten på et godt og varmt samarbeid mellom alle de tre involverte partene.

Paco Valls Garcia og hans elever fra Colegio deEducation- Sanchis Banús, hadde laget en egen forestilling til besøket i Kristiansand som omhandlet menneskeverd, kjærlighet, krig og fred.

Sound of Happiness
Sound of Happiness ble etablert i 1988 som et orkester for mennesker med utviklingshemming og hadde i begynnelsen fem medlemmer. I 1998 ble Sound of Happiness Kompetansesenter etablert som en privat stiftelse med hovedfokus på musikkundervisning for utviklingshemmede. Med lokallag i både Lyngdal og Farsund, omfatter tilbudet i dag, nærmere 100 elever/medlemmer i alderen 7 – 70 år.

Elevene har i disse årene fått ukentlig undervisning i sang og spill, enkeltvis eller i grupper. De har alle gledet mange av sine medborgere med sin musikk. Sound of Happiness har blitt en flott del av bybildet til Kristiansand, Lyngdal og Farsund.

Pascal Norge
Foreningen Pascal Norges er et nasjonalt organisasjonsledd hvor det jobbes lokalt, regionalt og internasjonalt. Formålet til Pascal Norge er å lage kulturaktiviteter for alle mennesker. Hovedmålgruppen er mennesker med bistandsbehov; inklusiv seniorer, funksjonshemmede, utviklingshemmede, minoriteter og personer innen områdene rus og psykiatri.

Pascal Norge er en ideell, partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon som bygger på demokratiske prinsipper og skal jobbe for den enkeltes rettigheter, uavhengig av funksjonsbegrensinger.

Videre jobber de for at mennesker med funksjonshemminger, utviklingshemminger og andre bistandsbehov skal kunne delta i og ha tilgang til kvalitativ undervisning i estetiske uttrykk og kunstneriske områder.

Ola Skaare
Ola Skaare er musiker og musisk leder for Real Trøkk og Pascal Rockers. I tillegg er Skaare nestleder og en av initiativtakerne til organisasjonen Pascal Norge. Han har mer enn 25 års erfaring med musikkundervisning for mennesker med utviklingshemming og har tidligere blant annet jobbet som musikalsk ansvarlig med mer ved Dissimilis Kultur- og Kompetansesenter. I tillegg til å jobbe i Norge, har Skaare startet musikktilbud for målgruppen i flere land.

Han har også forelest ved flere høyskoler, holdt en rekke kurser og workshops om temaet ”tilrettelagt musikkopplæring” og også skapt et notasjonssystem basert på farger og tall som har vist seg å være til stor hjelp for mange mennesker i mange land. Colegio deEducation- Sanchis Banús og Paco Valls Garcia.

Paco Valls Garcia
Han er utdannet spesialpedagog og jobber som rektor ved spesialskolen Colegio de Education – Sanchis Banús i Spania. Denne skolen gir et eget utdanningstilbud til elever mellom 16 og 21 år som er basert på teater. I kraft av sin lidenskap for teater, har Paco fått integrert teater som en del av undervisningen, og hans undervisning er fokusert på kroppsspråk. Paco er også grunnleggeren av teatergruppen Faula Teater i Alcoy, et teater som favner om barn, ungdom og voksne med utviklingshemming, funksjonshemming og psykiske lidelser.

Paco arbeider med en litt annerledes integrering. Han ønsker å få med familiene, foreldre og søsken, til menneskene med bistandsbehov, på å delta i teateraktivitetene.

Med seg til Kristiansand hadde Garcia sin kone Maru Peréz og fem elever fra Sanchis Banús (spesialskolen) i Spania. Elevene, som er mellom 15 og 21 år, fungerte som Garcias assistenter i hans arbeid under hele oppholdet i Kristiansand.