Styret i Norges Korforbund Sørlandet: Fra venstre: Anette Throndsen Hove (styremedlem), Kåre Eie (bak, leder), Tor Gusdal (styremedlem) Margaret Bouwman (styremedlem, venstre foran) og Alf Morten Normann (nestleder). Alle foto: Privat.
Brukerskapt innhold
Lokalkulturen er en side for brukerskapt innhold, der kulturpersonligheter fra Sørlandet skriver. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendinger i kultursfæren. I tillegg ønsker vi stoff fra kulturarrangementer i Agder-fylkene. Formålet er å speile bredden og mangfoldet i kulturlivet her i sør. Vil du bidra, kan du sende en mail til Rune Stensland.

Sang hele livet!

Det er det glade mottoet for Norges Korforbund, som sist helg arrangerte ledersamling i Kristiansand for tillitsvalgte fra hele landet.

I tillegg til tillitsvalgte fra Norges Korforbunds 24 distriktledd var også ledelsen fra hovedkontoret i Oslo til stede, med generalsekretær Åsmund Mæhle i spissen.

Norges Korforbund er Nord-Europas største interesseorganisasjon for kor og kordirigenter og organiserer i dag over 1000 kor og vokalgrupper, med nærmere 30.000 medlemmer! Norges Korforbunds overordnede mål er å gi korsangen mulighet for større utbredelse og høyere kvalitet. Her på Sørlandet har vi 18 kor med ca 600 medlemmer tilsluttet NK Sørlandet, men vi har plass til flere hvis det er kor som ønsker å bli med i Norges Korforbund og ta del i de medlemsfordelene vi har!

Noen av deltakerne på ledermøtet. Daglig leder Åsmund Mæhle, til venstre foran og President Stein Høyer i midten foran.

Gjennom Norges Korforbund har korene tilgang på en rekke opplæringstilbud, både for korister, dirigenter og tillitsvalgte. Og en tung interesseorganisasjon i ryggen kan også gi korene økt innflytelse overfor politiske myndigheter og i kulturlivet generelt

I forbindelse med samlingen i Kristiansand hadde vi i NK Sørlandet fått ansvar for planlegging av lokale innslag. Vi tok bl.a. de tilreisende med på en runde med City Train i sentrum lørdag ettermiddag, slik at deltagerne fikk en opplevelse av Kvadraturen. Og etter rundturen i sentrum ble det en kort omvisning i kulturhuset  Kilden, der ett av våre lokale kor, Kristiansand Operakor, holdt en flott minikonsert for gjestene.

I tillegg hadde vi engasjert det lokale bandet Ballastbrygga BoyBand ( BBB) fra Mandal til å underholde under middagen lørdag kveld, noe som slo meget godt an!

De tilreisende fikk også sett litt av Kristiansand denne vakre vårdagen!

De mange positive tilbakemeldingene fra de nærmere 80 tillitsvalgte fra store deler av Norge, tyder på at dette ble en fin markedsføring både av Kristiansand og Sørlandet. På middagen lørdag kveld ble også deltakerne invitert til å synge med på et par sørlandsviser, slik at de får kjenne på «de bløde konsonantane».

Styret i NK Sørlandet er godt representert på ledersamlingen.