Representanter fra hvert av korpsene i 2. divisjon skolekorps i helgas Hjertnesfestival i Sandefjord. Fra venstre: Randesund skolemusikk, Haukerød skolekorps, Skolekorpsene i Nome i blått, Nøtterøy skolekorps helt til høyre. Alle foto: Ane Pedersen.
Brukerskapt innhold
Lokalkulturen er en side for brukerskapt innhold, der kulturpersonligheter fra Sørlandet skriver. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendinger i kultursfæren. I tillegg ønsker vi stoff fra kulturarrangementer i Agder-fylkene. Formålet er å speile bredden og mangfoldet i kulturlivet her i sør. Vil du bidra, kan du sende en mail til Rune Stensland.

Randesund skolemusikk til topps

Aspirant- og juniorkorpset til Randesund skolemusikk fikk stilprisen i klassen for aspirant- og juniorkorps i Hjertnesfestivalen.

Randesund skolemusikk gikk helt til topps i 2. divisjon med 90 poeng. Ynglingeforeningens musikkorps kom på 5. plass i 2. divisjon for voksenkorps.

Premieutdeling for aspirant- og juniorklassen.

Det var hele 50 korps med på Hjertnesfestivalen i år, og 1300 musikanter i sving hele dagen. Det var mye fin musikk å høre, og for mange korps er en slik konkurranse en viktig del av læringen.

Representanter fra Randesund skolemusikk har mottatt premie.

Alle korps får med seg utfyllende konstruktive tilbakemeldinger fra dommerne, som kan brukes til inspirasjon for videre arbeid.
Se hele resultatlisten her