Øystein Hauge (59) fra Vegårshei mottok Sørlandets litteraturpris i 2012 for romanen Predikanten. Foto: Ola B. Nøst.
Brukerskapt innhold
Lokalkulturen er en side for brukerskapt innhold, der kulturpersonligheter fra Sørlandet skriver. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendinger i kultursfæren. I tillegg ønsker vi stoff fra kulturarrangementer i Agder-fylkene. Formålet er å speile bredden og mangfoldet i kulturlivet her i sør. Vil du bidra, kan du sende en mail til Rune Stensland.

All elendigheten 
innvandrarane 
steller i stand

No har vi det gåande.

Palestinarane som flytter ut bedriftene våre til 
Litauen, Latvia og andre land der lønningene er låge og arbeidsmiljøloven eit framandord.

Einslege mindreårige asylsøkjarar frå Syria som 
legg ned FM-bandet så folk i Finnmark ikkje lenger har skikkelig radio eingong.

Kurderane som privatiserer skogane våre og lar 
kven som helst køyre snøscooter til 
alle døgnets tider.

Somaliarane som legg ned postkontora og gir 
skattelette på fleire milliardar til dei aller rikaste.

Afghanarane som fyller vestlandsfjordane våre med giftig slam og ikkje kommer til å gje seg før talet på kommunar her i landet ligg på rundt tjue.

Øystein Hauge (født 10. desember 1956 på Vegårshei) er norsk forfatter og poet. Hauge er ansatt som kulturleder i Kriminalomsorgen, bosatt i Fræna kommune i Møre og Romsdal. Gjennom over tjue år var han tilsatt i Justisdepartementet som rådgiver (velferd/kultur) for militærnekterne i Norge. 

Les også:

Dette er mitt USA

Det finst eit nytt Facebook-brorskap der ute