Guttorm Guttormsen, født i Mo i Rana, flyttet for 46 år siden til Grenland. Siden da har han vært en drivkraft for jazz i regionen. Foto: Sørnorsk jazzsenter.
Brukerskapt innhold
Lokalkulturen er en side for brukerskapt innhold, der kulturpersonligheter fra Sørlandet skriver. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendinger i kultursfæren. I tillegg ønsker vi stoff fra kulturarrangementer i Agder-fylkene. Formålet er å speile bredden og mangfoldet i kulturlivet her i sør. Vil du bidra, kan du sende en mail til Rune Stensland.

Sørnorsk jazzsenters pris til Guttorm Guttormsen

Musikeren og komponisten Guttorm Guttormsen er tildelt prisen for 2016.

Sørnorsk jazzsenter opprettet i 2013 Sørnorsk jazzsenter-prisen.

Prisen er på 15.000 kr. og formålet med opprettelsen av den er to-delt:
– Den skal være en anerkjennelse og stimulans til aktører på jazzfeltet i Agder og Telemark; musikere, ensembler, arrangører eller andre, som gjennom sin innsats og sitt engasjement bidrar spesielt til utviklingen av, og oppmerksomheten omkring, jazzaktiviteten i regionen.
– Den skal bidra til å utvikle og tydeliggjøre jazz i kulturlivet i Agder og Telemark spesielt og Sørnorsk-regionen i norsk jazzliv generelt.

guttormPrisen ble utdelt i Ibsenhuset i Skien fredag kveld under konserten Bluesnight med Grenland Allstars der han satt i blåserrekken.

Som musiker, pedagog, storbandleder og komponist er Guttorm Guttormsen av mange regnet som kjernen i jazzmiljøet i Grenlandsregionen. Hans tilstedeværelse og musikalske kompetanse har hatt stor betydning og bidratt til individuell utvikling for enkeltmusikere så vel som for utviklingen av miljøet.

Guttorm Guttormsen har gitt ut plater med egne band og medvirket på plateutgivelser i andre artisters navn. Han har gjennom lang tid vært med å prege norsk jazz og mottok allerede i 1979 Buddy-prisen, norsk jazz høyeste utmerkelse.

Gjennom sitt virke som komponist og musikalsk leder ved Teater Ibsen har han gitt utallige spilleoppdrag for musikere i Grenlandsområdet.

Guttorm Guttormsen har hele tiden vært et «jazzfyrtårn» for kor og korps som vil ha et innslag av improvisasjon i konsertene sine. Også på den måten har han inspirert mange i hele regionen.

Som komponist og musiker er han i dag minst like aktiv som før både som musikalsk leder for Teater Ibsen og for store oppsetninger i Grenland Friteaters regi, i egne besetninger og i andre band. Ikke minst er han et sentralt medlem i Scheen Jazzorkester, Sørnorsk-regionen store, profesjonelle jazzensemble, både som musiker og komponist.

Skrevet av Jørn Harald Størkson, daglig leder Sørnorsk jazzsenter