Forfatter Anette Moe (34) fra Øvrebø. Foto: VestGarden Foto.
Brukerskapt innhold
Lokalkulturen er en side for brukerskapt innhold, der kulturpersonligheter fra Sørlandet skriver. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendinger i kultursfæren. I tillegg ønsker vi stoff fra kulturarrangementer i Agder-fylkene. Formålet er å speile bredden og mangfoldet i kulturlivet her i sør. Vil du bidra, kan du sende en mail til Rune Stensland.

Skal vi bare forby hele jula?

Jeg tror ærlig talt ikke at så mange blir støtt av ord som nisse.

Onsdag var det flere medier som skrev om en barneskole i Stavanger som sensurer julesanger der de fjerner ordene julenisse, julelykt og nisseunge. De arrangerer ikke lenger juleavslutning, men kaller det desemberavslutning. “Deilig er jorden” er ikke tillatt å synge, bare nynne på. Ifølge artikkelen har skolens musikklærere byttet ut ordet «nisseunger» med «mennesker». «Snart er julen her på ny» er byttet ut med «Nå er vinteren her på ny». «Julenissen kommer hit» er blitt erstattet med «våre venner kommer hit». «Julelykt er blitt til «vinterlykt». Gamle sanger som er en viktig del av vår kulturarv.

Grunnen til disse endringene er klager fra noen foreldre som mener at ord som inneholder “jul” kan forbindes med kristendom.

Jeg vet ikke hva jeg skal si om dette. Jeg synes bare det er så uendelig trist. Jeg har stor respekt for at mennesker har ulikt livssyn og religion, og synes det er bra at det kan søkes om fritak for ulike arrangementer som strider mot eget livssyn, som for eksempel julegudstjeneste. Samtidig har det norske samfunn vært svært hensynsfulle i forhold til å dempe innslag av kristendommen i statlige institusjoner som skoler. Men dette er altså ikke nok?

Norge er et kristent land. Jeg opplever ofte at det er vi som er oppvokst i dette landet som gjør det til et stort problem og tar drastiske grep selv om det kun kreves en liten justering for å respektere alle. Slik er vi med på å støtte opp under negative holdninger mot for eksempel andre etniske grupper i samfunnet. Jeg tror ærlig talt ikke at så mange blir støtt av ord som nisse. En eventyrskikkelse! Hvert land har sin kulturarv. Når det er sagt, mener jeg ikke at foreldrene som har klaget på julemarkeringen på skolen nødvendigvis må tilhøre andre etniske grupper. De kan like godt være etnisk norske.

I artikkelen står det at enkelte av elevene reagerer på at det ikke er tillatt å synge “Deilig er jorden”. Det er klart de lurer på dette. En nydelig sang vi har sunget i generasjoner her i landet er nå stemplet som styggedommen selv fordi den kan minne om forkynnelse.

Skal vi bare forby hele jula? Jeg mener, hvis det ikke engang er lov å synge uskyldige julesanger som “På låven sitter nissen”…. Jeg tror ikke det er så mange som forbinder nissen med kristendommen. Det er fullt mulig å feire jul selv om man ikke er kristen. Det er en eldgammel tradisjon i mange land i verden.

Kan vi ikke heller fokusere på alt det positive med denne tradisjonen? Tiden vi tilbringer sammen med familie og venner og den ekstra omtanken vi gir våre medmennesker og dem som sliter i jula. Tiden for hygge, god mat, ettertanke og takknemlighet. Selv om dette er viktig hele året, så blir fokuset styrket i jula.

Media har følgt opp med en ny artikkel der rektor ved den aktuelle skolen uttalte at det som hadde skjedd, var at skolens musikklærere hadde byttet ut noen ord i enkelte julesanger. Målet var å undersøke om foreldrene mente det fungerte bedre slik.

Brevet med forslag om de endrede julesangene skulle ikke sendes ut, men tekstene havnet hos et klassetrinn ved en feil. På deres desemberavslutning skal sangene synges slik de er skrevet originalt. “Deilig er jorden” skal fortsatt nynnes, men skolen hevder at det først og fremst er et musikalsk og dramaturgisk grep…

Hva mener du?

Anette Moe (34) fra Øvrebø er tvillingmamma, jobber som sosionom, og har videreutdannelse innenfor human resources (HR). Hun debuterte som krimforfatter i 2009, og har utgitt tre kriminalromaner, Dødssynd, Skjebnens harde hånd og Tause ofre.  Hun er opptatt av å synliggjøre mulige bakenforliggende årsaker til råskapen man møter i bøkene hennes. Hun blogger også på anettemoe.no.

Les flere innlegg av Anette Moe her