Brukerskapt innhold
Lokalkulturen er en side for brukerskapt innhold, der kulturpersonligheter fra Sørlandet skriver. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendinger i kultursfæren. I tillegg ønsker vi stoff fra kulturarrangementer i Agder-fylkene. Formålet er å speile bredden og mangfoldet i kulturlivet her i sør. Vil du bidra, kan du sende en mail til Rune Stensland.
Birgit Amalie Nilssen er teatersjef ved Agder Teater, Kilden, og en entusiastisk samfunnsdebattant. Foto: Fædrelandsvennen.
Brukerskapt innhold
Lokalkulturen er en side for brukerskapt innhold, der kulturpersonligheter fra Sørlandet skriver. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendinger i kultursfæren. I tillegg ønsker vi stoff fra kulturarrangementer i Agder-fylkene. Formålet er å speile bredden og mangfoldet i kulturlivet her i sør. Vil du bidra, kan du sende en mail til Rune Stensland.

En stemme fra hylekoret: “Jeg skal fortelle deg hva vi vil, Listhaug”

Vi bygger ned fordommer. Vi bygger opp forståelse. Og vi ønsker oss en integreringsminister som gjør det samme.

Samme dag som Sylvi Listhaug kaller oss et hylekor, var ledere fra hele kunstfeltet samlet for å komme med innspill til regjeringens integreringspolitikk. Integreringsministeren var ikke til stede. Siden ministeren har uttalt at det er vanskelig å forstå hva hylekoret vil, skal jeg nå senke stemmen og prøve å forklare.

I går brukte altså et samlet kunstfelt hele dagen på et integreringsseminar i regi av den regjeringen Sylvi Listhaug er en del av. På oppfordring fra kulturminister Linda Hoffstad Helleland, fortalte vi om hvordan vi jobber for å få bort det konstruerte skillet mellom et «oss» og et «dem» i landet vårt. Norge er ikke befolket med nordmenn og innvandrere. Det er befolket med enkeltindivider. Mennesker.

«Vår integreringsminister»?

Mens kulturministeren ber kunstfeltet inspirere regjeringens integreringspolitikk, kaller vår integreringsminister oss «et hylekor av skuespillere og kommentatorer».

Det er stadig vanskelig å skrive ordene «vår integreringsminister». Ingen av dem føles sanne. Likefult er det denne oppgaven Sylvi Listhaug skal forvalte. Hennes reaksjon på skuespiller Kristoffer Joners solidaritetsaksjon, viser nok en gang at hun ikke makter å gjøre denne delen av jobben sin.

– Hva vil dette hylekoret, spør Sylvi Listhaug på sin Facebook-side. Hun lurer på om vi ønsker oss «svenske tilstander» og «åpne grenser» og sukker over at hun ikke blir klok på oss.

Hadde integreringsministeren i går tatt seg tid til å være til stede på regjeringens eget integreringsseminar, hadde hun definitivt blitt klokere.

Streng, men ikke rettferdig

Jeg kan oppsummere helt kort:

Nei, vi vil ikke ha den manglende integrering som preger Sverige akkurat nå. Vi vil være et varmt og inkluderende samfunn bygget på det norske likhetsprinsippet vi til nå har kunnet være stolte av. Dette jobber vi beinhardt for gjennom viktige kunstprosjekter hver eneste dag. Vi bygger ned fordommer. Vi bygger opp forståelse. Og vi ønsker oss en integreringsminister som gjør det samme.

Både på høyre- og venstresiden i norsk politikk er det bred enighet om en streng og rettferdig asylpolitikk. Sylvi Listhaugs spørsmål om åpne grenser er spekulativt og unødvendig. Regjeringen har lykkes med å være streng. Den har ikke lykkes med å være rettferdig. Det er dette hylekoret påpeker.

Ord skaper virkelighet

I disse dager legges nybygde mottak over hele landet ned. Hundrevis av nordmenn blir arbeidsledige. Samtidig svikter Norge vårt løfte om å hente vår andel kvoteflyktninger hit.

Ord skaper virkelighet. Den virkeligheten Sylvi Listhaug maler, er basert på frykt, ikke på fakta. Regjeringen kan ikke lenger tillate at integreringsministeren får lov å jobbe for segregering, og forvente at andre skal klare å reparere skadene. Kanskje er det på tide å innse at integreringsjobben er så viktig at den krever en egen minister som er motivert for oppgaven?

Les også: 

– De fleste valg er mellom frykt og kjærlighet